Pozvánka na členskou schůzi

 

Pozvánka na členskou schůzi v souladu se Stanovami SOS RUSKÝ PES CZ z.s a Novým občanským zákoníkem ČR.

Členská schůze SOS RUSKÝ PES CZ z.s, IČ: 03059499 se uskuteční dne 5. 11. 2015 od 15:00 na adrese Úslavská 75, Plzeň, 2. patro, administrativní prostory Domovinky.

Program :

  1. Zahájení, přivítání členů
  2. Seznámení s body programu následné schůze
  3. Návrh na změnu stanov
  4. Hospodaření spolku
  5. Organizační a interní věci spolku
  6. Různé, prostor pro diskuzi
  7. Závěr

S jednotlivými body programu se lze osobně seznámit u předsedkyně spolku SOS RUSKÝ PES CZ z.s..

Za SOS RUSKÝ PES CZ z.s. předsedkyně spolku Kateřina Čiperová